Återvinningsstationer

Tidningar och förpackningar av glas, metall, plast och papper lämnar du på någon av de 17 återvinningsstationer som finns i kommunen.

Här hittar du återvinningsstationerna

Nedan hittar du en lista över vart återvinningsstationerna i kommunen är placerade.

Är det fullt i en container eller skräpigt runt omkring?

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) som sköter återvinningsstationerna, därför ska du höra av dig till dem om en container behöver tömmas eller det behöver städas på stationen.

Använd FTIs egna webbformulär för att rapportera synpunkter, säga till om det är skräpigt eller om en container är full

Från och med 1 januari 2022 är det kommunen som ansvarar för insamling och återvinning av returpapper. Det har regeringen bestämt. Men för dig blir det ingen förändring, du lämnar dina tidningar och trycksaker precis som vanligt på återvinningsstationen. För att anmäla att containern för returpapper är full kontaktar du Mörkeskogs avfallsanläggning.

Du kan inte lämna in allt på återvinningsstationen

Det är nästan bara förpackningar och tidningar som du lämnar in på återvinningsstationen.

Läkemedel lämnar du på apoteket och bildäck lämnar du till en återförsäljare för däck.

Fönsterglas, vaser, brickor av plast eller böcker räknas inte heller som förpackningar och ska alltså inte lämnas på återvinningsstationen utan på Mörkeskogs avfallsanläggning.

Sidan uppdaterad 21 juli 2022