Skolskjuts

Elever som är folkbokförda i Mönsterås kommun och har lång eller komplicerad väg till skolan kan få skolskjuts som kommunen bekostar. Detsamma gäller elever med funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Skolskjuts i Mönsterås kommun sker antingen med bussar i linjetrafik eller med särskilt ordnande skolskjutsar där det inte finns kollektivtrafik eller där det är för långt avstånd till närmaste busshållplats.

Skolskjutszoner avgör vem som får skolskjuts

I Mönsterås kommun har vi skolskjutszoner. Det innebär att det finns en så kallad skolskjutsfri zon runt varje skola, som dels beror på avstånd och dels beror på trafikfarliga miljöer. Om du bor utanför zonen har du rätt till skolskjuts, du behöver alltså inte ansöka om skolskjuts.

Avståndet mellan elevens bostad och hållplats får högst uppgå till 1,0 kilometer för elever i förskoleklass till och med årskurs 6 och  2,0 kilometer för elever i årskurs 7-9, med nedanstående undantag.

 • För Oknö ordnas hållplatser för av- och påstigning i anslutning till bron, vid vägskälet Stenskärsvägen/Oknövägen och färjeläget.
 • För Korpemåla hänvisas till hållplats vid länsväg 602 i Patamalm.
 • För Herreholmarna hänvisas till hållplats vid Hovgårdsudden.

Vinterskolskjuts

Under vintertid, från och med vecka 45 till och med vecka 7, erbjuds vinterskolskjuts på grund av att det helt eller delvis saknas gatubelysning eller att det är lång skolväg.

Vinterskolskjuts erbjuds elever i årskurs 7-9 som bor i Kaggetorp, Ålems stationssamhälle, Tålebo och Nyebo till Krungårdsskolan. Det erbjuds även till elever i årskurs 7-9 som bor i Harrstorp, Habbestorp, Bössemåla, Boslät, Jönsö, Nydala, Torp på östra sidan om E22, Trollsjövägen, Kronobäck, Sjömålen, Långnäs och Kråkebäck till Parkskolan.

Erbjudande om skolskjuts kommer med posten inför skolstart

Inför skolstarten på hösten får du som har rätt till skolskjuts ett brev med erbjudan om skolskjuts hemskickat. Det kommer ungefär två veckor innan skolstart. I brevet står vilka tider skolskjutsen körs under kommande läsår.

Skolskjuts gäller inte till eller från fritidshem eller några andra frivilliga aktiviteter.

Om du inte ska åka med

Om du har skolskjuts med mindre fordon och blir sjuk, eller inte ska åka med av någon annan anledning, ska du själv anmäla detta till skolskjutschauffören. Åker du med linjebuss behöver du inte anmäla att du inte ska åka med.

Väntetider

Skolskjutsarna bör organiseras så att elevens väntetid vid skolan inte är mer än 60 minuter före eller efter skoldagen, och högst totalt 90 minuter per dag.

Med väntetid menas tid från det att skjutsen kommer till skolan och till dess skoldagen börjar respektive slutar och till dess fordonet avgår. Alla tider räknas utifrån varje skolas ramtider.

Telefonnummer till skolskjutschaufförerna

 • Bergkvarabuss AB, linje 665, tel. 076-640 56 65
 • Bergkvarabuss AB, linje 666,tel. 076-640 57 49
 • Bergkvarabuss AB, linje 667, tel. 076-640 57 47
 • Flexbuss AB, linje 661, tel. 076-640 55 17
 • Flexbuss AB, linje 662 och 168, tel. 073-317 41 69
 • Flexbuss AB, linje 663, tel. 076-640 55 28
 • Flexbuss AB, linje 668, tel. 076-640 55 26
 • Flexbuss AB, linje 669, tel. 076-640 55 27
 • Nettotaxi AB, linje 664, tel. 076-640 59 64

Busskort

Du som åker skolskjuts med linjetrafik får ett busskort. Busskortet är personligt och får inte överlåtas eller lånas ut. Du ansvarar själv för ditt busskort som är en värdehandling.

Om du tappar busskortet eller det går sönder ska du ta kontakt med administratören på din skola.

Vem har ansvaret för barnen?

Föräldrarna ansvarar för att barnen kommer till och från busshållplatsen eller mötesplatsen för den särskilt anordnade skolskjutsen. Det är också föräldrarnas ansvar att lära barnen åka med kollektivtrafik.

Busschauffören ansvarar för att barnen transporteras till och från skolan på ett säkert sätt.

Skolan ansvarar för eleverna under hela skoldagen och ser till att de yngre eleverna kommer i tid till skolskjutsen efter skolan.

Sidan uppdaterad 30 augusti 2022