Ventilation

Du som äger ett hus ska kontrollera så att ventilationen fungerar. Frisk luft i bostaden är viktigt för vår hälsa. Minst en gång varannan timme bör inomhusluften ersättas med ny uteluft.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Kravet på obligatorisk kontroll av ventilationssystem gäller inte för en- och tvåbostadshus. Kontrollen ska att visa att ventilationssystemet fungerar.

Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant eller godkänd besiktningsman. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Efter kontrollen lämnar besiktningsmannen ett intyg som ska till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll på Boverkets webbplats

Vägledning om ventilation

Läs mer om allmänna råd om ventilation

Sidan uppdaterad 8 januari 2024