Vårdpersonal går med äldre dam på tipspromenad

Avgifter för äldreomsorgen

Mönsterås kommun tar ut avgifter för dina beviljade omsorgs- och serviceinsatser, exempelvis hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse eller matdistribution. Avgiften baseras på insatsernas omfattning och din inkomst.

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar för omsorg och service är individuellt och beror på din ekonomiska situation. För att räkna fram din avgift behöver vi veta vilka inkomster och vilken boendekostnad du har.

Om du är gift och lever med din make eller maka beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst. För sambor beräknas inkomsten var för sig, boendekostnaden delas dock lika.

Här kan du se aktuella taxor och avgifter, hur din avgift räknas ut och vad den högsta sammanlagda avgiften är

Maxtaxa

Med maxtaxa menas den högsta avgiften som kommunen får ta ut för omsorg och service. Du kan aldrig betala mer än maxtaxan för de insatser du är beviljad, utöver detta belopp tillkommer kostnader för boende och kost.

Inkomstuppgifter

Varje år gör kommunen en individuell uträkning för att beräkna ditt avgiftsutrymme och du får ett beslut där avgiften framgår. Om dina inkomstuppgifter eller boendekostnader förändras ska du meddela detta.

Fakturor och betalning

Avgiftsbelagda insatser debiteras i efterskott av socialförvaltningen.

Du som bor på särskilt boende på Ekåsa, Kvarnbo, Solhem, Torshaga eller Åshaga betalar din hyra till Mönsterås kommun. Hyran betalas i förskott på samma faktura som dina insatser.

Du som bor på Prästkullen betalar din hyra till Mönsterås Bostäder. Hyran betalas i förskott.

Du kan välja att betala via autogiro. Då dras rätt belopp automatiskt från ditt konto och du får en specifikation på vad, när och hur mycket som kommer att dras. Du slipper hålla reda på fakturor och förfallodagar, samt OCR-nummer.

Sidan granskad 9 januari 2024