Tobak

Du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver ansöka om tillstånd hos kommunen, enligt lagen om tobak och liknande produkter. Både du som är detaljhandlare och partihandlare behöver ett tillstånd.

Det ställs en del krav på dig som handlare för att du ska få tillstånd. Du måste också anmäla att du säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

För dig som vill sälja tobak

Du måste ansöka om tillstånd både för tillfällig tobaksförsäljning och försäljning som ska gälla tills vidare. Det gäller alla produkter som innehåller tobak. I din ansökan ska du bifoga ett egenkontrollprogam.

Ansökan gäller för ett försäljningsställe.

Anmälan om försäljning av tobaksvaror

Förslag till egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror

Så här går prövningen till

Miljö- och byggnadsnämnden gör en så kallad lämplighetsprövning av din ansökan, där du som söker ska kunna visa att du är lämplig att ha ett tillstånd för att sälja tobak.

När prövningen gäller ett bolag prövar vi även de personer som vi bedömer har ett ekonomiskt inflytande över försäljningen. Det kan vara styrelseledamöter, firmatecknare, aktieägare, andelsägare, sambo, make eller maka om de har del eller arbetar i verksamheten.

Vi granskar företagets ekonomi och tar in uppgifter från Kronofogden, Skatteverket, Polisen och eventuellt Tullverket.

Avgifter för tobakstillstånd, försäljning av e-cigaretter och tillsyn

Mönsterås kommun tar ut en prövningsavgift i samband med att du ansöker om tillstånd för att sälja tobak. Avgiften är 6 615 kronor. Avgiften återbetalas inte om din ansökan skulle avslås.

Avgiften för att ändra befintligt försäljningstillstånd är 2 835 kronor.

Avgiften för att anmäla försäljning av e-cigaretter är 945 kronor.

Tillsynsavgiften är 945 kronor.

Sidan uppdaterad 15 december 2021