Tobak

Du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver ansöka om tillstånd hos kommunen, enligt lagen om tobak och liknande produkter. Både du som är detaljhandlare och partihandlare behöver ett tillstånd.

Det ställs en del krav på dig som handlare för att du ska få tillstånd. Du måste också anmäla att du säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

För dig som vill sälja tobak

Du måste ansöka om tillstånd både för tillfällig tobaksförsäljning och försäljning som ska gälla tills vidare. Det gäller alla produkter som innehåller tobak. I din ansökan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Ansökan gäller för ett försäljningsställe.

Så här går prövningen till

Miljö- och byggnadsnämnden gör en så kallad lämplighetsprövning av din ansökan, där du som söker ska kunna visa att du är lämplig att ha ett tillstånd för att sälja tobak.

När prövningen gäller ett bolag prövar vi även de personer som vi bedömer har ett ekonomiskt inflytande över försäljningen. Det kan vara styrelseledamöter, firmatecknare, aktieägare, andelsägare, sambo, make eller maka om de har del eller arbetar i verksamheten.

Vi granskar företagets ekonomi och tar in uppgifter från Kronofogden, Skatteverket, Polisen och eventuellt Tullverket.

För dig som säljer eller vill sälja e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 måste försäljning av tobaksfria nikotinprodukter vara registrerad hos kommunen. Det gäller även om du har sålt produkterna innan och även om du har tillstånd för att sälja tobaksvaror. Du får inte sälja dessa produkter innan anmälan har lämnats in.

Informationsblad om försäljning av tobaksfria nikotinläkemedel från Folkhälsomyndigheten (pdf)

Avgifter för tobakstillstånd, försäljning av e-cigaretter och tillsyn

Mönsterås kommun tar ut en prövningsavgift i samband med att du ansöker om tillstånd för att sälja tobak. Avgiften för stadigvarande tillstånd är 8 344 kronor och för tillfälligt tillstånd 6 258 kronor. Avgiften återbetalas inte om din ansökan skulle avslås.

Avgiften för registrering av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter med påfyllnadsbehållare är 2 086 kr för respektive produktkategori.

Avgiften för att ändra befintligt försäljningstillstånd är 3 129 kronor.

Avgiften för att anmäla försäljning av e-cigaretter är 2 086 kronor.

Avgiften för att anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter är 2 086 kronor.

Tillsynsavgiften är från 2 086 kronor. Om verksamheten har fler produktkategorier inom nikotin blir tillsynsavgiften högre. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för mer information.

Sidan uppdaterad 24 januari 2024