Rådgivande organ

Mönsterås kommun har ett antal kommunala samverkansråd som fungerar som rådgivare och diskussionspartners till dem som ska fatta besluten i vår kommun. I råden sitter både representanter för Mönsterås kommun och för olika intresseorganisationer.

Genom att samverka och samarbeta med olika intresseföreningar och grupper inom samhället vill Mönsterås kommun utveckla verksamheten och ge våra uppdragsgivare, kommunens invånare, bättre service.

Sidan granskad 4 mars 2022