Rådgivande organ

Mönsterås kommun har ett antal kommunala samverkansråd som fungerar som rådgivare och diskussionspartners till dem som ska fatta besluten i vår kommun. I råden sitter både representanter för Mönsterås kommun och för olika intresseorganisationer.

Genom att samverka och samarbeta med olika intresseföreningar och grupper i samhället vill Mönsterås kommun utveckla verksamheten och ge våra uppdragsgivare, kommunens invånare, bättre service.

Sidan granskad 26 februari 2024