Bygga nytt, ändra eller riva

I Mönsterås kommun har miljö- och byggnadsnämnden ansvaret för att plan- och bygglagen (PBL) följs både vad gäller byggnadsverksamheten och planeringsfrågor. I de flesta fall krävs bygglov eller bygganmälan när du ska bygga nytt eller göra någon ändring.

Villor, flerfamiljshus

Om du ska bygga en ny villa eller ett flerfamiljshus behöver du söka bygglov. Du ska också söka bygglov om du vill bygga till ditt hus. Det kan du läsa mer om här.

Läs mer

Kaminer, eldstäder

Här kan du läsa om vad som gäller när du exempelvis ska installera en eldstad och rökkanal, byta eldstad till exempel från kakelugn till täljstenskamin och vice versa eller
byta bränsle i panna.

Läs mer

Altan, uteplats, pool skärmtak

Här finns information för dig som ska bygga altan, pool och skärmtak över uteplats på en villatomt.

Läs mer

Mur, plank

Läs vad som gäller när du ska bygga, flytta eller väsentligt ändra en mur eller ett plank både inom och utanför detaljplanerat område.

Läs mer

Friggebod, attefallshus

Här kan du läsa om vad du behöver tänka på och förhålla dig till när du ska bygga friggebod eller attefallshus .

Läs mer

Garage, carport, förråd

Här finns information för dig som vill bygga garage, carport eller förråd (komplementbyggnad).

Läs mer

Riva, rivningslov

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som vill riva en byggnad eller del av en byggnad.

Läs mer

Marklov

Här finns information för dig som ska schakta eller fylla, så att att höjdläget för marken ändras avsevärt. Det gäller även dig som vill fälla träd i vissa detaljplanerade områden, till exempel i delar av Korpemåla.

Läs mer

Bryggor, sjöbodar

Läs om vad som gäller när du ska bygga en brygga eller sjöbod vid hav, vattendrag eller sjöar.

Läs mer

Solceller

Här kan du läsa om vad som gäller om du du vill installera solpaneler på en byggnad.

Läs mer

Fasadändring

I vissa fall krävs det bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende genom att till exempel byta färg, fasadbeklädnad eller annat som påverkar byggnadens utseende.

Läs mer

Sidan granskad 19 september 2022