Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med fem ledamöter. Arbetsutskottet sammanträder var fjortonde dag eller tätare om det behövs.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sidan uppdaterad 13 januari 2023