Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med fem ledamöter. Arbetsutskottet sammanträder var fjortonde dag eller tätare om det behövs.

Här kan du läsa kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ordförande

Vice ordförande

Sidan uppdaterad 12 januari 2024