Anhörigstöd

Du som vårdar och stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning gör en viktig och betydelsefull insats. Det kan också vara svårt både fysiskt och psykiskt. För att orka kan du som är anhörig behöva stöd och möjlighet att släppa ansvaret för en kortare eller längre period. Då kan du få stöd från kommunen.

En anhörig kan vara någon i familjen, släkten eller i vänkretsen.

Detta erbjuder anhörigstödet:

  • Avlösarservice Här kan du läsa mer om avlösarservice
  • Anhöriggrupper: information och utbildning riktade mot demens, stroke och psykisk ohälsa.
  • Hälsofrämjande aktiviteter
  • Stödsamtal i grupp eller enskilt
  • Hembesök
  • Föreläsningskvällar öppna för allmänheten

Intresseanmälan utbildning för anhöriga 2024

Lever du nära någon med kognitiv svikt eller minnessvårigheter?

Då kan du gå en utbildning på Anhörigcentrum. Utbildningen leds av distriktsköterska Janet Issal, Kognitiv mottagning, Mönsterås och Blomstermåla hälsocentral och Christin Sjögren, anhörigstödjare i kommunen. Vi pratar om symtom och förlopp, ger råd kring bemötande, svåra situationer och vilka former av stöd som finns,

Utbildningen är fyra tillfällen under mars eller september,

Vi bjuder på fika.

Datum och tid

Utbildningen i mars är onsdagar, den 6, 13, 20 och 27 mars. Utbildningen i september är onsdagar den 4, 11, 18 och 25 september. Utbildningstillfällena är klockan 16-18.

Plats

Anhörigcentrum, Mönsterås

Anmälan

Du anmäler dig till Christine Sjögren, anhörigstödjare, eller till anhörigcentrum.

Program anhörigcentrum januari – maj 2024

Anhörigstöd till dig som har en närstående med beroendeproblematik

Är du anhörig eller närstående till någon som missbrukar eller har ett beroende kan du vända dig till socialförvaltningens individ- och familjeomsorgen för råd och stöd i din roll om anhörig.

Du kan få stöd i form av enskilda samtal eller i gruppverksamhet.

Anhöriggrupper för barn

På socialförvaltningens individ- och familjeomsorg erbjuds barn att delta i anhöriggrupper vid erfarenheter av missbruk i familjen, separationer eller skilsmässa mellan föräldrar.

Om anhöriggrupper för barn

Sidan uppdaterad 11 januari 2024