Anhörigstöd

När en närstående på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom eller beroende inte klarar sin vardag på egen hand är det vanligt att anhöriga hjälper till. En anhörig kan vara någon i familjen, släkten eller i vänkretsen.

Du som vårdar och stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning gör en viktig och betydelsefull insats. Det kan också vara svårt både fysiskt och psykiskt. För att orka kan du som är anhörig behöva stöd och möjlighet att släppa ansvaret för en kortare eller längre period. Då kan du få stöd från kommunen.

Detta erbjuder anhörigstödet:

  • Avlösarservice Här kan du läsa mer om avlösarservice
  • Anhöriggrupper: information och utbildning riktade mot demens, stroke och psykisk ohälsa.
  • Hälsofrämjande aktiviteter
  • Stödsamtal i grupp eller enskilt
  • Hembesök
  • Föreläsningskvällar öppna för allmänheten

Program för anhörigcenter hösten 2021

Anhörigstöd till dig som har en närstående med beroendeproblematik

Är du anhörig eller närstående till någon som missbrukar eller har ett beroende kan du vända dig till socialförvaltningens individ- och familjeomsorgen för råd och stöd i din roll om anhörig.

Du kan få stöd i form av enskilda samtal eller i gruppverksamhet.

Anhöriggrupper för barn

På socialförvaltningens individ- och familjeomsorg erbjuds barn att delta i anhöriggrupper vid erfarenheter av missbruk i familjen, separationer eller skilsmässa mellan föräldrar.

Om anhöriggrupper för barn

Sidan publicerades 17 juni 2021