Färgade kablar för fiberanslutning. Kabeltrummorna står tätt i bakgrunden medan kablarna dras ut och läggs på plats vid fiberblåsningen.

Fiber på landsbygden, byanät

Ett krav för fiberutbyggnad till byar och landsbygd är att minst hälften av fastigheterna i området ansluts, och att det är minst 20 fastigheter.

I byar och på landsbygden sker fiberutbyggnaden antingen via samförläggning med utbyggnad av till exempel elnät eller vatten- och avloppsnät, genom projektering likt i tätorterna eller genom lokala byanätsprojekt.

Att fibernätet byggs ut genom lokala byanätsprojekt innebär oftast att arbetet startar genom ett offentligt informationsmöte. Därefter bildas en arbetsgrupp som deltar i planering och förberedelser och som är med och genomför byanätsprojektet.

Du som vill ta initiativ till att starta ett byanätsprojekt är välkommen att kontakta Mönsterås stadsnät för mer information.

I den fortsatta utbyggnaden av fibernätet prioriterar vi de orter och områden där Telia kopplar ner den fasta telefonin. Det innebär att utbyggnaden i vissa områden kan behöva senareläggas, eller tidigareläggas, jämfört med den utbyggnadsstrategi som Mönsterås kommun antagit.

Sidan granskad 7 mars 2022