Revisorer

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som på uppdrag av kommunfullmäktige granskar den verksamhet som bedrivs i kommunen samt prövar ansvarstagandet.

Revisorerna är förtroendevalda och de biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande

Revisionsberättelserna är inte tillgänglighetsanpassade. Du kan höra av dig till kommun@monsteras.se om du vill ta del av dem i ett annat format.

Revisionsberättelser

Dokument

Publicerat

2024-04-09

Revisionsberättelse 2023 (pdf)

580.20 kB

Revisionsrapporter

Dokument

Publicerat

Följande personer har utsetts till revisorer för Mönsterås kommuns verksamhet samt ordförande och vice ordförande.

Sidan uppdaterad 9 april 2024