Förskolan Galaxen

Förskolan Galaxen har tre dagtidsavdelningar med åldersindelade grupper. Solen är för barn mellan 1-2 år, Raketen 3-4 år, Månen 4-5 år och Stjärnan 1-12 år. Stjärnan är en avdelning som har verksamhet kvällar, nätter och helger.

Förskolan är byggt helt i trä och är ett klimatsmart och hälsosamt passivhus.

Våra värdeord för förskolan Galaxen är trygghet, glädje och nyfikenhet. På förskolan har pedagogerna ett engagemang där vi tillsammans ger barnen förutsättningar att lägga grunden för framtiden i ett livslångt lärande.

Vi utmanar barnens kreativitet och nyfikenhet i vår pedagogiska miljö.
Vi ger barnen möjligheter att leka, lära och utvecklas tillsammans
i glädje och gemenskap med andra barn och pedagoger.

Barnen ska känna sig trygga på förskolan. Tillsammans skapar vi en atmosfär där barnen har vilja och mod att uttrycka sina tankar, känslor och åsikter. Alla är värdefulla och det är tillsammans vi gör förskolan till en positiv upplevelse för barnen. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i enlighet med förskolans läroplan.

Avdelningar

Avdelning Månen, tel: 010-353 78 97

Avdelning Solen, tel: 010-353 78 96

Avdelning Raketen, tel: 010-353 73 97

Avdelning Stjärnan, tel: 010-353 73 97

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt vill vi gärna att du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn så tidigt som möjligt på dagen. Det blir då lättare för oss att planera verksamheten på förskolan. Du sjukanmäler ditt barn via appen IST Home Skola. Du kan också ringa eller skicka sms till oss.

Hitta hit

Idrottsgatan 5
383 37 Mönsterås

Sidan uppdaterad 20 november 2023