Diarium, arkiv och sekretess

Kommunen ska se till att handlingar bevaras, hålls ordnade och vårdas så att rätten att ta del av allmänna handlingar upprätthålls.

Handlingarna ordnas i ett diarium, som är en förteckning över den officiella kommunikationen mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter.

De flesta brev och handlingar som skickas till och från en kommun är allmänna och offentliga, vilket innebär att alla kan läsa dem. Ibland kan handlingarna omfattas av sekretess, då behöver vi göra en sekretessprövning innan vi kan lämna ut handlingen.

Sidan granskad 27 februari 2024