Fliseryds förskola

Fliseryds förskola har fyra avdelningar; Trollsländan för 1-2 åringar, Blåvingen för 2-3-åringar, Skogsmyran för 4-5-åringar och Ekoxen för 4-5-åringar. Här går sammanlagt cirka 65 barn.

Utomhusmiljön i Fliseryd och runt förskolan inbjuder till fantasilek och ger barn och pedagoger många gemensamma upplevelser som följer barnens intressen.

Vi strävar efter att barnen ska vara trygga, självständiga och harmoniska och stöttar barnen i att skapa relationer till varandra som bygger på ömsesidig respekt och omtanke.

Vi vill stimulera varje barns nyfikenhet och upptäckarglädje där leken är grunden till lärande, och barnen uppmuntras att ta egna initiativ. Språket genomsyrar hela verksamheten, vi tar till vara på den kulturella mångfald som finns på vissa avdelningar.

Avdelningar

Avdelning Skogsmyran, tel: 010-353 76 65

Avdelning Blåvingen, tel: 010-353 76 69

Avdelning Ekoxen, tel: 010-353 76 62

Avdelning Trollsländan, tel: 010-353 76 64

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt vill vi gärna att du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn så tidigt som möjligt på dagen. Det blir då lättare för oss att planera verksamheten på förskolan. Du sjukanmäler ditt barn via appen IST Home Skola. Du kan också ringa eller skicka sms till oss.

Hitta hit

Blåvingen och Trollsländan

Kyrkvägen 15
384 73 Fliseryd

Ekoxen och Gräshoppan

Movägen 3
384 73 Fliseryd

Sidan uppdaterad 20 november 2023