Aktiviteter för nyanlända

För dig som är nyanländ i kommunen

Du som är nyanländ i Mönsterås kommun är välkommen att kontakta integrationsenheten för att få hjälp och stöttning att etablera dig i kommunen och i det svenska samhället. Vi kallar in dig till ett första samtal där du får den information och hjälp du behöver.

Vi hjälper dig bland annat i kontakter med olika myndigheter och förvaltningar inom kommunen, så att du kan få en så bra start som möjligt i vår kommun. Du kommer också att bli erbjuden en kurs i samhällsorientering på 100 timmar. Vi finns till för dig under etableringstiden men du kan delta i integrationsfrämjande insatser även efter att etableringstiden gått ut om du behöver det.

För dig som vill engagera dig för integration

Integrationsenheten ska göra det lättare att integreras i det svenska samhället, genom att skapa goda förutsättningar till egen försörjning och ett aktivt samhällsliv.

Föreningar och privatpersoner

Är du medlem i en förening och har idéer eller frågor om hur din förening kan arbeta för integration? Eller är du som privatperson intresserad av att delta i några av våra integrationsfrämjande insatser? Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer.

Företagare

Är du företagare och vill hjälpa till genom att till exempel erbjuda språkpraktik eller möjlighet till arbetsträning? Välkommen att höra av dig så berättar vi mer.

Sidan granskad 7 mars 2022