Ledsagarservice

Ledsagarservice ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i aktiviteter utanför bostaden.

Servicen är i första hand till för att utföra aktiviteter i den vardagliga närmiljön. Den ska vara individuellt utformad och tillgodose dina behov av att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter.

Insatsen är behovsprövad och du behöver ett biståndsbeslut för att få ledsagarservice.

Så ansöker du om stöd, funktionsnedsättning och LSS

Sidan publicerades 23 juni 2021