Språkpraktik

Praktik för språkutveckling har som syfte att främst utveckla dina färdigheter i att tala svenska.

Praktiken bygger på din egen motivation och drivkraft både vad gäller språkutveckling och vilja att ta sig in på arbetsmarknaden. Praktiken behöver inte vara inom ditt tidigare yrke och kan därför erbjudas inom hela arbetsmarknaden samt ideella organisationer. Praktikplatsen har inget anställningskrav på sig efter avslutad praktik.

Praktiken kombineras med SFI studier på Komvux som ger information om vad praktikanten bör fokusera på gällande språket. Därefter följer en kartläggning av dina kunskaper och erfarenheter och lämpliga arbetsplatser kontaktas.

När praktikperioden är slut ska du kunna prata tillräcklig svenska för att kunna vara anställningsbar på arbetsmarknaden.

Ta emot praktikanter på språkpraktik

Har du utrymme för en praktikant i din verksamhet? Du som är företagare i vårt lokala näringsliv har en viktig roll för att underlätta för nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten kan hjälpa till att matcha rätt person med rätt företag och just era behov.

De personer som är aktuella för praktik har läst flera kurser i svenska för invandrare, SFI, och behöver komma ut i näringslivet för att komma vidare i sin språkutveckling. Många har dessutom högskole- och universitetsutbildningar sedan tidigare. Därför är praktiken lika mycket en möjlighet för ert företag att knyta till er kompetent personal inför framtiden.

Har du en praktikplats att erbjuda en nyanländ? Hör av dig till våra integrationshandläggare så hör vi av oss till dig för att berätta mer om vilka möjligheter som finns.

Sidan uppdaterad 13 januari 2023