Grundläggande och gymnasial komvux

Grundläggande komvux motsvarar grundskolan och studier på gymnasial komvux innebär studier på gymnasienivå. Du kan läsa enstaka kurser på både grundläggande och gymnasial nivå i Mönsterås kommun.

Studera på kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå är för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. Du kanske har kortare utbildning än 9 år eller behöver repetera något eller några ämnen innan du fortsätter dina studier på gymnasienivå.

På grundläggande nivå kan du läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap (kurserna i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik är indelade i 4 delkurser om 100-200 poäng per delkurs).

Samtidigt som du studerar på grundläggande nivå kan du studera andra ämnen på gymnasienivå, allt utifrån dina förutsättningar.

När du är färdig med en kurs får du betyg, du kan läsa mer om betydskalan och hur du beställer betygsutskrifter på sidan Betyd och examen från komvux

Studera på kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Till exempel om du saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högskolan. Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan, och ger samma kompetens.

När du är färdig med en kurs får du betyg, du kan läsa mer om betydskalan och hur du beställer betygsutskrifter på sidan Betyd och examen från komvux

Sidan publicerades 21 juli 2022