En person skriver i en anteckningsbok med en dator framför sig

Grundläggande och gymnasial komvux

Kurser på grundläggande nivå är för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå.

På grundläggande nivå kan du läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap (kurserna i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik är indelade i 4 delkurser)

Du kan kombinera studier på grundläggande nivå med ämnen på gymnasienivå, allt utifrån dina förutsättningar.

När du är färdig med en kurs får du betyg, du kan läsa mer om  hur du beställer betygsutskrifter på sidan Betyg och examen från komvux

Sidan granskad 4 maj 2023