Kulturpris

Mönsterås kommun delar varje år ut ett kulturpris. Priset är på 10 000 kronor. Det delas ut till personer som bidragit till särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet. Stipendiet kan delas ut till person, grupp eller organisation som är bosatt i Mönsterås kommun, eller i särskilda fall till någon som genom sin verksamhet har nära anknytning till kommunen.

Ansökningar och förslag ska lämnas till kommunens kultur- och fritidsnämnd senast den 1 november.

Tidigare års kulturpristagare och -stipendiater

Sidan uppdaterad 29 juni 2023