Pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen. Pensionärsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

I pensionärsrådet ska kommunen samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer. Det ger kommunen möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter och att samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser.

Genom rådet får pensionärerna en större delaktighet i samhällets insatser. Pensionärernas representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de äldres förhållanden i samhället.

I pensionärsrådet sitter representanter för kommunens politiker och pensionärsorganisationer. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Sidan granskad 21 februari 2024