För villaägare

Fibernätet är utbyggt i kommunens alla fem tätorter, i flera byar och områden på landsbygden. Här kan du ansluta din villa till fiber.

Du som vill veta om din fastighet ligger i ett område i en tätort där fibernätet är utbyggt kan kontrollera det genom att skriva in din adress på webbplatsen bredbandswebben.se.

Så ansluter du din fastighet

Du fyller i avtal för anslutning till stadsnät för privatperson/villägare, skriver under dem och skickar in två exemplar till Mönsterås kommun per post.

Din roll i anslutningen

När du ansluter din fastighet till fibernätet ansvarar du som fastighetsägare för att

  • gräva och förlägga fiberslang från anslutningspunkten i tomtgräns fram till huset.
  • borra hål i ytterväggen för genomföring av fiberkabel mellan fiberuttaget på insidan och anslutningsboxen på utsidan.
  • montera fiberuttaget på väggen inomhus.
  • återställa den egna tomten efter grävningsarbeten.

Fiberslang och det invändiga fiberuttaget får du från Mönsterås stadsnät.

Ägarbyte

Om du köper en fastighet som är ansluten till fibernätet behöver du teckna ett avtal med Mönsterås stadsnät om du vill fortsätta ha fastigheten ansluten till fibernätet. Den tidigare ägarens avtal blir ogiltigt vid ägarbyte.

Du hittar avtal för att ansluta din fastighet till fibernätet på Mina sidor. Det är samma avtal som för nyanslutning.

Uppdatering av äldre fiberutrustning

Vi byter ut vissa äldre konvertrar i plåt till nyare vita konvertrar i plast. Konvertern är den del av utrustningen som monterad på väggen inomhus, bredvid fiberuttaget.

Det innebär att vår entreprenör från Eltel kommer att besöka dig som har denna typ av äldre konverter för att utföra arbetet.

Du kan alltid be våra entreprenörer legitimera sig. Känner du dig osäker eller har frågor är du välkommen att ringa Mönsterås stadsnät.

Sidan publicerades 23 juni 2021