Pågående detaljplaner

Här presenteras de detaljplaner som samhällsbyggnadsavdelningen arbetar med och som är föremål för samråd eller granskning.

Planer på samråd

Inga för tillfället

Planer på granskning

Detaljplaner inför antagande

Detaljplaner som nyligen antagits men som inte fått laga kraft

Inga för tillfället

 

Sidan uppdaterad 28 juni 2023