Pågående detaljplaner

Här presenteras de detaljplaner som samhällsbyggnadsavdelningen arbetar med och som är föremål för samråd eller granskning.

Planer på samråd

Planer på granskning

Detaljplaner inför antagande

Inga för tillfället.

Detaljplaner som nyligen antagits men som inte fått laga kraft

Inga för tillfället.

Sidan granskad 24 mars 2022