Pågående detaljplaner

Här presenteras de detaljplaner som samhällsbyggnadsavdelningen arbetar med och som är föremål för samråd eller granskning.

Planer på samråd

Inga för tillfället.

Planer på granskning

Inga för tillfället.

Detaljplaner inför antagande

Detaljplaner som nyligen antagits men som inte vunnit laga kraft

Inga för tillfället.

Sidan publicerades 22 juni 2021