Flera personer sitter runt ett bord. På bordet finns en karta och personerna pekar på olika platser på kartan och diskuterar.

Pågående detaljplaner

Här presenteras de detaljplaner som samhällsbyggnadsavdelningen arbetar med och som är föremål för samråd eller granskning.

Planer på samråd

Planer på granskning

Planer inför antagande

Inga för tillfället.

Planer som nyligen antagits men som inte fått laga kraft

Inga för tillfället

Sidan uppdaterad 31 januari 2024