Gatubelysning

Gatubelysning skapar god trafikmiljö samt bidrar till trygghet och säkerhet på våra gator och torg och gång- och cykelvägar.

Mönsterås kommun har ansvaret för belysning längs kommunala gator och vägar. Drift och underhåll sköts av Ålem Energi Kraft AB.

Utmed Trafikverkets vägar ansvarar driftentreprenören som sköter Trafikverkets gatubelysning för underhållet och lagar lampor som är trasiga.

3600 lyktstolpar får LED-belysning 2023–2026

Kommunen har runt 5 200 lampor, eller belysningspunkter som de kallas. De kommande tre åren ska 3 600 bytas till LED. Efter projektet är klart kommer ca 85 % av kommunens gatubelysning vara LED.

Av de 3600 belysningspunkterna som ska bytas, är det i 2400 fall glödlampan som byts och i 1200 fall kommer hela armaturen bytas till LED.

Projektet beräknas minska gatubelysningens energiförbrukning med ca 40 %. Där nya armaturer sätts upp kommer belysningen gå ner i styrka under vissa timmar under natten med syftet att ytterligare minska energiförbrukningen.

Arbetet som nu genomförs innebär att Ålem Energis personal kommer röra sig efter gatorna över hela kommunen och uppdatera gatubelysningen. För att komma åt lyktstolpar och de kopplingsluckor som sitter på marknivå kan de i vissa fall behöva gå in på privata fastigheter. Under en period kan det också vara olika typer av ljussken längs en gata då LED har ett skarpare ljus än de befintliga natriumlamporna som har ett gult sken.

Projektet beräknas vara klart 2026.

Felanmälan

Du kan anmäla fel på gatubelysningen via en e-tjänst eller ringa till kundtjänsten på Ålem Energi för att anmäla problem med gatubelysningen.

Alla stolpar är märkta med ett nummer. Notera gärna det i din felanmälan.

Sidan granskad 4 maj 2023