Begravning och avskedsceremoni

Om du önskar få hjälp med att ordna begravningsceremoni och annat som behövs inför begravning av din anhörige kan du kontakta en begravningsbyrå. En begravningsbyrå kan även ge stöd i juridiska frågor och praktiska frågor som behöver ordnas i samband med ett dödsfall.

Begravningslagen säger att gravsättning eller kremation måste ske inom en månad från att en person har avlidit. Det är därför bra att ta kontakt med en begravningsbyrå så snart som möjligt efter dödsfallet.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Personen som håller i en borgerlig ceremoni brukar kallas för begravningsförrättare eller officiant. Vid en borgerlig begravning är det inte en präst som håller i ceremonin utan en annan person som du själv väljer. Det finns inga speciella krav på vem som kan vara förrättare.

Vänd dig till en begravningsbyrå för att få kontakt med personer som åtar sig uppdraget som begravningsförrättare.

Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Begravningsavgift

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten. Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen.

Sidan publicerades 17 juni 2021