Två ungdomar klättrar upp för en badstege.

Badvattenprover

Under sommaren tar vi badvattenprover vid badplatserna varannan vecka. Resultatet av proverna är klara två dagar efter.

Kommunen tar prover och analyserar badvattnet varannan vecka under badsäsongen, den 15 juni till och med 21 augusti, och det går högst en månad mellan varje provtagning.

Vid provtagningstillfället tar vi vattenprover för att analysera förekomsten av bakterier. Vi mäter då även temperatur, siktdjup samt om det förekommer algblomning.

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats Badplatsen finns information om vattentemperatur, vattenkvalitet och algblomning

Tänk på att badvattenproverna bara bedömer vattenkvalitén just vid provtagningstillfället. Kvalitén på badvattnet varierar och kan förändras snabbt med väder, vind och strömmar, och det är viktigt att du alltid själv bedömer om du vill bada eller inte.

Så tolkas resultaten

Badvattnet analyseras på innehållet av så kallade koliforma bakterier och tarmbakterien Escherichia coli (E.coli). Kvaliteten på vattnet bedöms i tre steg: tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.

Om provtagningen visar att vattnet är tjänligt med anmärkning betyder det att vattnet har något förhöjda bakteriehalter. Det innebär trots det ingen större risk att bada i vattnet. Om ett vattenprov blir otjänligt tyder det på att vattnet är förorenat och därför mindre lämpligt för bad. Vid otjänligt resultat tar vi ett nytt prov så snart som möjligt.

När avråds det från bad?

Vi kan tillfälligt avråda från bad exempelvis om senaste vattenprovet fått bedömningen ”otjänligt” eller om det är algblomning. Avrådan görs då genom skyltning vid badplatsen, på kommunens webbplats samt via webbplatsen Badplatsen. Så snart risken för de badandes hälsa bedöms vara över kan avrådan tas bort.

Sidan uppdaterad 28 november 2022