Parkslide som växer i väggren.

Invasiva växter

Vissa främmande växter kan bli invasiva, det vill säga de tar över och konkurrerar ut vår normala svenska flora. Några av dem är jätteloka, gul skunkkalla och jättebalsamin. Det finns också andra växter som sprider sig snabbt och därför kan ställa till problem, till exempel parkslide, blomsterlupin och vresros.

Så här kan du göra för att förhindra spridning av invasiva växter

Det går bra att lägga en mindre mängd av växten i det gröna sopkärlet för restavfall. Ta bort så mycket jord som möjligt och lägg dem sedan i dubbla soppåsar som du knyter igen noga. Var noga med att lägga påsen i rätt kärl eftersom den annars riskerar att sprida den vidare.

Större mängder ska du lämna på Mörkeskogs avfallsanläggning istället. Ta bort så mycket jord som möjligt och lägg dem i dubbla plastsäckar som du knyter igen noga. Var noga med att lägga påsen i containern för brännbart.

Du får inte lägga någon av växtdelarna i komposten, varken hemma eller på avfallsanläggningen, eller kasta dem i naturen. Då kan det finnas risk för spridning av växtdelar.

Information på Naturvårdsverkets webbplats om vad du kan göra som privatperson för att förhindra spridningen

Invasiva växter och andra växter i kommunen

Sidan granskad 12 juni 2023