Miljöpris och miljöstipendium

I Mönsterås kommun vill vi uppmuntra de som gör bra insatser för vår miljö. Vi har därför ett miljöpris och ett stipendium för miljöprojekt. Miljöpriset ges till den som har gjort insatser för miljön i Mönsterås kommun. Stipendium för miljöprojekt är till för dig som planerar för ett miljöprojekt och har kostnader i projektet. Miljöpriset delas ut vid vårt trevliga firande av Sveriges Nationaldag den 6 juni i hembygdsparken i Mönsterås.

Miljöpris

Känner du någon som gjort något riktigt bra för miljön? Då kan du lämna förslag på en kandidat som ska få Mönsterås kommuns miljöpris för insatser för miljön. Priset är avsett att visa uppskattning samt stödja och uppmuntra ett aktivt engagemang för en miljömässigt hållbar utveckling i kommunen. Lämna ditt förslag till kandidat med en motivering och en kort beskrivning av miljöinsatsen. Miljöpriset delas ut till person, grupp av personer, arbetslag, förening eller företag. Priset består av 10 % av ett prisbasbelopp samt ett diplom.

Stipendium för miljöprojekt

Planerar du, din förening eller din skolklass för ett miljöprojekt? Då kan du söka stipendium för kostnader i projektet. Pengarna kan inte användas till lönekostnader. Miljöprojektet ska ha inriktning mot hållbar utveckling, biologisk mångfald eller något annat av de nationella miljömålen. I ansökan ska det  finnas en projektbeskrivning, uppgifter om kostnader och en ansvarig. Stipendiet är 25 % av ett basbelopp och kan delas av flera mottagare.

Lämna förslag eller ansök

Ansökningar och förslag ska lämnas till kommunens miljö- och byggnadsnämnd senast den 30 mars varje år via vår e-tjänst. Vem som helst kan lämna förslag. Pristagarna och stipendiemottagarna ska vara folkbokförda eller verksamma i Mönsterås kommun.

Till stadgar för miljöstipendium

Sidan granskad 29 februari 2024