Temperatur och drag

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är inomhusmiljön viktig för vårt välbefinnande. Luftens temperatur, fuktighet och drag påverkar innemiljön och därmed också vår hälsa.

Bra temperatur inomhus

För att ha en behaglig och bra inomhusmiljö bör temperaturen, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om inomhusklimat och temperatur, ligga mellan 20°C och 24°C. Bara under kortare perioder får temperaturen vara 26°C som högst. Däremot kan temperaturen gå upp till 28°C på sommaren.

Det ska helst inte vara kallare än 20°C på förskolor och platser där äldre eller rörelsehindrade personer vistas eller bor.

Hur vi upplever temperaturen i vår bostad beror både på vilken temperatur det är i luften och på ytorna runt omkring oss, det vill säga vid golv, väggar och fönster.

Drag gör att det kan kännas kallt

Om det finns otätheter kring fönster, dörrar eller tilluftsventiler kan det orsaka drag. Det kan också kännas dragigt när väggar och golv har en lägre temperatur än luften.

Därför är det viktigt att du har en bra isoleringen. Det är även viktigt att inte skymma elementen med möbler eller gardiner, eftersom det hindrar elementen att värma kall luft som kommer in vid fönstret.

Om du har problem med inomhusmiljön

I första hand ska du kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening om du har problem med temperatur och drag inomhus. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av eventuella problem kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen för hjälp och information.

Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att fastigheten uppfyller gällande krav.

Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner

Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan, och med klimatförändringarna förväntas värmeböljor bli vanligare. Därför har Folkhälsomyndigheten sammanställt kunskap på området och tagit fram en vägledning och informationsmaterial som stöd i samhällets beredskap för värmeböljor. Folkhälsomyndighetens handlingsplan

Sidan uppdaterad 8 januari 2024