Träbyggnadspris

Mönsterås kommuns träbyggnadspris tilldelas en person, organisation eller ett företag som på ett konstnärligt, nytänkande, utvecklande eller på annat sätt för kommunen viktigt sätt bidrar till en positiv bild om träbyggnation.

Tanken med priset är att officiellt erkänna och uppmuntra den eller de som under året gjort en insats för att uppmärksamma byggande i trä.

Nomineringar till träbyggnadspriset lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden som utser pristagaren tillsammans med kommunstyrelsens ordförande. När nomineringar kan lämnas in meddelas senare.

Priset kommer att delas ut högst en gång om året i samband med övriga prisutdelningar vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. Själva priset som delas ut har konstnären Bengt Johansson gjort.

Sidan granskad 29 februari 2024