En person skriver i en anteckningsbok med en dator framför sig

Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning är en flexibel skolform med olika kurser på grundläggande nivå, gymnasienivå samt i svenska för invandrare (SFI). På komvux i Mönsterås erbjuder vi främst kurser som behövs för vidare studier till universitet, yrkeshögskola eller yrkesvux.

Kommunen strävar också efter att kunna erbjuda yrkesutbildningar som svarar mot arbetsmarknadens efterfrågan och behov.

Sidan uppdaterad 20 februari 2023