Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning är en flexibel skolform med olika kurser på grundläggande nivå, gymnasienivå samt i svenska för invandrare (SFI).

På komvux i Mönsterås erbjuder vi främst kurser som behövs för vidare studier till universitet, yrkeshögskola eller yrkesvux. Kommunen strävar också efter att kunna erbjuda yrkesutbildningar som svarar mot arbetsmarknadens efterfrågan och behov. Under särskilda omständigheter kan vi även erbjuda kurser på kvällstid eller på distans.

Du är behörig till kommunal vuxenutbildning från och med hösten det år du fyller 20 år eller har slutfört en utbildning i gymnasieskolan. När du börjar studera på Komvux gör du, tillsammans med studie- och yrkesvägledaren, en individuell studieplan som du följer under hela din utbildningstid.

På komvux webbplats har du möjlighet att läsa mer

Sidan granskad 28 juni 2021