Närbild på en häcksåg som klipper en häck.

Buskar och växtlighet vid korsningar

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Med några enkla åtgärder före och under sommaren kan du se till att inte sätta andra i fara.

För att bibehålla god sikt är det viktigt att du redan vid planteringstillfället föreställer dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen. Växtligheten får heller inte dölja vägmärken eller försvåra för till exempel sophämtning, gaturenhållning och snöröjning.

Du som har utfart mot gatan

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter åt vardera håll.

Sätt dig i en bil och titta tvärs över tomthörnet. Kan du se trafikanterna på den korsade gatan, gång- och cykelbanan utan problem?

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt varje håll från gatukorsningen eller 5 meter vid gång- och cykelbana.

Du som har tomt intill gatan

Häck och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde. Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gatan eller över gång- och cykelbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 meter
  • Över cykelväg, minst 3,2 meter
  • Över körbana, minst 4,6 meter

Det här gör kommunen

Kantslätt, kanter längs gång- och cykelvägar samt gator och vägar, klipps av entreprenörer som anlitats av kommunen.

Dålig sikt på grund av växtlighet?

Om du har klagomål på växtlighet som skymmer sikten i trafiken bör du i första hand tala med fastighetsägaren. I andra hand kan du höra av dig till samhällsbyggnadsavdelningen.

Upplever du att det är dålig sikt på ytor som kommunen klipper kan du höra av dig till samhällsbyggnadsavdelningen.

På platser med dålig sikt som inte har blivit åtgärdade, kommer kommunen att skicka ut en skriftlig uppmaning till fastighetsägaren att röja.

Sidan granskad 4 maj 2023