Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför egna hemmet erbjuder den funktionshindrade miljöombyte och rekreation. Samtidigt får anhöriga avlösning. Korttidsvistelse ordnas i korttidshem, i stödfamilj eller som lägervistelse.

Korttidshem Ugglan

Ett korttidshem är till för barn och ungdomar med funktionshinder som är i behov av att tillfälligt komma hemifrån. Ugglan erbjuder även korttidstillsyn (fritids) för skolungdomar över 12 år som har olika funktionshinder och som är i behov av tillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov och studiedagar..

Varje barn på Ugglan möts utifrån sitt individuella behov. Vårdnadshavare och personal på Ugglan skapar tillsammans barnets genomförandeplan som fungerar som en beskrivning över hur barnets dag kan se ut. Barnet har ett eget schema som tagits fram tillsammans av personalen och barnets vårdnadshavare.

På Ugglan ordnas utflykter och aktiviteter efter barnens behov och önskemål. På lov och studiedagar ordnas dagligen aktiviteter och utflykter som passar för årstiden och de behov och önskemål som barnen har.

Så ansöker du om korttidsvistelse utanför hemmet

Sidan publicerades 23 juni 2021