Städning och sandupptagning

Kommunen och du som fastighetsägare har ett delat ansvar för att hålla rent de kommunala gatorna.

Detta ansvar har fördelats så att kommunen ansvarar för gator, gång- och cykelvägar och allmänna platser medan fastighetsägaren ansvarar för gångbaneutrymmen (trottoaren) mellan fastigheten och själva gatan. Det är alltså du som fastighetsägare som ska sopa sanden från trottoaren utanför ditt hus.

Så sopar kommunen gatorna

Kommunens allmänna platser som gator, torg och gång- och cykelvägar sopas kontinuerligt vid behov med maskin.

Kommunen börjar sopa upp sand från gator, parkeringar, cykelvägar och gångbanor när det är lämpligt efter vintern och att snön har smält. Vanligtvis påbörjas arbetet i april. För att trottoaren eller gångvägen utanför ditt hus ska bli sandfri behöver du sopa ut sanden till gatan.

Sidan uppdaterad 4 maj 2023