Anhörigbidrag, anhöriganställning

När du får ditt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett av en närstående kan ett kontantbidrag eller i vissa fall en anställning vara aktuell. En av förutsättningarna är att arbetsuppgifterna är utöver de som vanligtvis ingår i skötsel av hem och familj.

Anhörigbidrag är ett ekonomiskt stöd till dig som vårdas i hemmet av en anhörig eller närstående. Bidragets ska ge viss kompensation och uppmuntran. Anhörigbidraget är inte inkomstprövat och kan kombineras med andra insatser.

Om en närstående minskar sin ordinarie tjänst, och därmed går miste om lön, kan, i stället för kontantbidrag, timersättning beviljas.

För att biståndshandläggaren ska kunna utreda ditt behov av omvårdnad och service måste du, din legala företrädare eller ditt ombud lämna in en ansökan. Om du har ett ombud krävs en skriftlig fullmakt.

Kontakta biståndshandläggare för ditt område om du vill rådfråga eller göra en ansökan.

Så ansöker du om stöd, hjälp i hemmet och boende för äldre

Sidan publicerades 17 juni 2021