Kommunstyrelsens personalutskott

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens personalutskott

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott.

Sidan uppdaterad 8 november 2022