Kommunstyrelsens personalutskott

Här kan du läsa personalutskottets protokoll

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens personalutskott

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott.

Ordförande

Vice ordförande

Sidan uppdaterad 26 april 2023