Boende för vuxna

Bostäder med särskild service för vuxna enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är permanenta bostäder anpassade för personer med funktionsnedsättning. I denna bostad ska du få ditt behov av stöd, service och omvårdnad tillgodosett på ett sådant sätt att det ger dig goda levnadsvillkor.

När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg inte kan tillgodoses i din nuvarande bostad kan du ha rätt till bostad med särskild service.

I bostäder med särskild service får du stöd, service och omvårdnad under hela dygnet. Här finns också en fast bemanning som i huvudsak ska kunna hjälpa dig med hela ditt stödbehov.

Du hyr din bostad av socialförvaltningen genom andrahandskontrakt. Bostaden har normal standard och du möblerar din bostad själv. Du ansvarar själv för din hemförsäkring och dina övriga boendekostnader.

Gruppbostad och servicebostad

Det finns två former av bostäder med särskild service för vuxna; gruppbostad och servicebostad.

En gruppbostad är några lägenheter samlade runt ett gemensamt utrymme. I en gruppbostad finns fast bemanning som ska tillgodose behovet av stöd och service hos de personer som bor där dygnet runt.

Servicebostäder är ett antal lägenheter i ett bostadsområde. Lägenheterna ligger ofta i samma hus eller nära varandra. De personer som bor i en servicebostad kan nå personal dygnet runt. Servicebostäder är ett mellanläge mellan ett självständigt boende och en gruppbostad.

I Mönsterås kommun finns det för närvarande fyra gruppbostäder och två servicebostäder i Mönsterås tätort.

Ansök om bostad med särskild service

Du gör en ansökan om bostad med särskild service till LSS-handläggare vid socialförvaltningens biståndsenhet.

Så ansöker du om stöd, funktionsnedsättning och LSS

 

Sidan uppdaterad 20 januari 2022