Vårdpersonal går med äldre dam på tipspromenad

Hjälp i hemmet

Om du får svårt att klara dig själv på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom kan du ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Insatserna ska göra att du kan bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.

Inom hemtjänsten ryms insatser som hjälp med personlig omvårdnad, serviceinsatser som städning och matdistribution, trygghetslarm och sjukvårdsinsatser.

Stöd med insatser från hemtjänsten är biståndsbedömda, och du ansöker om stöd hos kommunens biståndsenhet.

Sidan granskad 7 november 2023