Hjälp i hemmet

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom får svårt att klara dig själv kan du ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Insatserna ska göra att du kan bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.

Stöd med insatser från hemtjänsten är biståndsbedömda, du ansöker om stöd hos biståndsenheten.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i kommunen

Om du vill komma till Mönsterås kommun och behöver hemtjänst under din vistelse hos oss ber vi dig att i god tid kontakta en biståndshandläggare i din hemkommun, helst senast sex veckor innan du kommer, för att vi ska hinna förbereda oss och ge dig bästa möjliga stöd under din vistelse hos oss.

Sidan publicerades 14 juni 2021