Torghandel

För att bedriva torghandel behöver du ha ett tillstånd från kommunen. Här kan du läsa mer om olika försäljningsplatser och hur du gör för att ansöka om torgplats.

Kommunen har platser för torghandel på torget i Mönsterås. Du kan hyra både fasta och tillfälliga platser för torghandel. Med fast plats menas att den kan hyras årsvis och med tillfällig plats menas att den kan hyras för ett tillfälle.

Platserna för torghandel är upplåtna från klockan 07 till klockan 14 varje lördag. I särskilda fall kan det vara tillåtet med torghandel vid andra tider och vid större evenemang på platserna är torghandeln inställd.

Kommunen beslutar om var på torget du får en försäljningsplats.

Ansökan om saluplats för torghandel

Karta över torgplatser på Torget i Mönsterås

 Taxor för torgplatser

  • Fast plats cirka 2,5-5,0 meter bredd, 5 meter djup kostar 548 kronor per år.
  • Fast plats cirka 7,5-10,0 meter bredd, 5 meter djup kostar 1 370 kronor per år.
  • Tillfällig plats cirka 2,5-5,0 meter bredd, 5 meter djup kostar 137 kronor per tillfälle inklusive el.
  • Avgift för el vid fast plats är 400 kronor per år.

Avgiften ska vara betald innan du får börja använda platsen.

Sidan uppdaterad 2 februari 2024