Sjuk- och frånvaroanmälan i grundskola

Om ditt barn är sjukt eller behöver vara borta från skolan ska du anmäla frånvaron senast klockan åtta samma dag. Det gör du i appen IST Home Skola.

Anmäl sjukfrånvaro varje dag barnet är borta från skolan

Som vårdnadshavare ska du göra en sjukanmälan varje dag som barnet är hemma från skolan.

I första hand använder du appen IST Home Skola. Den är kostnadsfri att hämta via App-store eller Google Play.

Du som inte har möjlighet att använda IST kan istället ringa till skolan. Om personalen inte kan svara pratar du in på vår telefonsvarare. Meddela elevens namn samt klass och vem du är när du ringer.

Lista med alla grundskolor i kommunen

Frånvarande en del av dagen

Ska ditt barn till tandläkaren eller på annat hälsobesök och behöver vara frånvarande en del av skoldagen ska du meddela klassläraren eller skolan. Skulle barnet varit på fritids under tiden behöver du även meddela dem.

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig.

Att vara i skolan och ta del av undervisningen är viktigt för att eleven ska nå utbildningens mål.

Skolan arbetar förebyggande för att öka närvaron i skolan och med något som kallas Närvarotrappa

Ledighet från skolan

Behöver ditt barn vara ledig från skolan ska du ansöka om ledighet via en skriftlig ledighetsansökan. Klassföreståndaren får godkänna fem dagar per läsår.

Fyll i och lämna in blanketten till klassföreståndaren i god tid innan den önskade ledigheten.

Sidan granskad 3 maj 2023