Paprika, tomat, sallad och örter

Livsmedel

Det som du äter och dricker påverkar din hälsa. Det är viktigt med bra råvaror och säker hantering både i hemmet och när du köper och äter mat i vår kommun.

Den som som driver ett livsmedelsföretag är ansvarig för att följa regler och se till att lämna ut säkra livsmedel som håller utlovad kvalité och är korrekt märkta. Livsmedelsföretag är till exempel restauranger, butiker, skolkök, caféer och pizzerior.

Miljö- och byggnadsnämnden är kontrollmyndighet och ska kontrollera de livsmedelsanläggningar som bedrivs inom kommunen, och som säljer livsmedel direkt till dig som konsument. Kommunens livsmedelskontroll är till för att invånare och besökare ska känna sig trygga med den maten från livsmedelsanläggningarna i kommunen.

Mer information för företag och verksamheter

Anmäl matförgiftning

Om du blir sjuk av livsmedel bör du kontakta sjukvården. Du bör också anmäla det till kommunens livsmedelskontroll så fort som möjligt, för att förhindra att fler blir sjuka och om möjligt utreda orsaken.

Det kan du göra per e-post eller telefon med miljö- och byggförvaltningen.

Har du andra frågor eller klagomål kan du också kontakta oss. Du avgör om du vill ange ditt namn och kontaktuppgifter eller vara anonym.

Sidan uppdaterad 19 september 2022