Nämnder

Kommunens verksamhet delas in i olika områden som har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten. I nämnden fattar förtroendevalda beslut som påverkar just det området.

Kommunfullmäktige väljer vilka politiker som sitter i nämnderna. De personer som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Sidan granskad 26 februari 2024