Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är en service som hjälper dig att planera hushållsekonomin och få din ekonomi i balans. Tillsammans går vi igenom dina inkomster och utgifter och gör en budget. Avsikten är att få kontroll över ekonomin och förändra din ekonomiska situation.

Rådgivningen är avgifts­fri och sekretess­belagd.

Mönsterås kommun samverkar med Oskarshamns kommun för budget- och skuldrådgivning.

Skuldsanering

För att ge de personer som är mest skuldtyngda en möjlighet att bli skuldfria finns skuldsaneringslagen. Du kan, under vissa förutsättningar, få ett beslut om skuldsanering genom att ansöka hos Kronofogden.

Till mer information om skuldsanering samt blanketter på Kronofogdens webbplats.

 

Sidan granskad 26 februari 2024