Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Har du ett barn med funktionsnedsättning som behöver stöd och tillsyn innan och efter skoldagen eller vid lovdagar medan du är på ditt arbete eller studerar?

Korttidstillsyn är en fortsättning på skolans fritidsverksamhet och kan erbjudas för barn och unga mellan 13 och 21 år genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du ansöker om insatsen hos LSS-handläggare på socialförvaltningens biståndsenhet.

Ansök om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS

Korttidshem och korttidstillsyn Ugglan

Fritidshemmet Ugglan tar emot barn mellan klockan 05.30-18 på helgfria vardagar.

Fritids tar emot barn mellan klockan 05:30 till 18 på helgfria vardagar. Under lov och studiedagar är behovet av fritids större vilket medför att fler barn kan vistas på fritids samtidigt.

Du som är vårdnadshavare behöver fylla i en planering av all fritidstid i förväg och lämna till enhetschefen.

 

Sidan uppdaterad 22 september 2022