Avgifter och abonnemang för renhållning

Alla fastigheter måste ha ett abonnemang för renhållning och betala en renhållningsavgift.

Det är kommunen som ansvarar för att tömma företagets sopkärl och ser till att avfallet blir återvunnet. Det är inte tillåtet att själv transportera hushållssoporna eller ta med dem till Mörkeskogs avfallsanläggnings för att slänga där.

Det gröna kärlet töms en gång/4 veckor och det bruna kärlet varannan vecka.

Abonnemang och avgifter för sophämtning

Priserna är per år och exklusive moms.

Storlek på sopkärl Tömning året runt Sommartömning
(sex hämtningar)
190 l grönt + 140 l brunt 956 kronor 822 kronor
370 l grönt + 140 l brunt 1 297 kronor 1 090 kronor
660 l grönt + 140 l brunt 1 764 kronor 1 456 kronor
3 m3 grönt + 140 l brunt 7 495 kronor 3 860 kronor
5 m3 grönt + 140 l brunt 9 648 kronor 4 988 kronor
8 m3 grönt + 140 l brunt 16 911 kronor 7 963 kronor
3 m3 underjordisk behållare 7 458 kronor
5 m3 underjordisk behållare 12 423 kronor
 • Viktavgift är 3,20 kronor per kg.
 • Extra tömning av kärl (inom dagens område) är 57 kronor.
 • Extra tömning av container (inom dagens område) är 89 kronor
 • Extra tömning av kärl (inom en vecka efter anmälan) är 146 kronor
 • Extra tömning av container (inom en vecka efter anmälan) 225 kronor.
 • Akut tömning av kärl (utanför dagens område) är 269 kronor.
 • Akut tömning av container (utanför dagens område) är 563 kronor.
 • Extra tömning av underjordshållare 675 kronor.
 • Administrationsavgift för byte av kärlstorlek är 300 kronor.
 • Administrationsavgift för byte av containerstorlek är 875 kronor.
 • Hämtningsavstånd överstigande sidlastarens räckvidd 1,5 meter tillkommer för varje behållare per 10-tal meter och gång 20 kronor.

Dina sopor vägs i sopbilen

Ditt restavfall och matavfall vägs när sopbilen lyfter ditt kärl. Kärlet vägs före och efter tömningen och det är skillnaden mellan dessa vägningar som är grunden för din renhållningsavgift. Om det fastnat avfall på botten i kärlet så räknas det alltså inte med i vägningen.

Avgifter för att lämna grovavfall

Priserna är per ton eller styck och räknas från det första kilot. Vi tar inte emot farligt avfall från företag.

 • Asbest: 1 710 kronor per ton.
 • Asfalt, bitumeninblandad, från egen kommunal verksamhet: 600 kronor per ton.
 • Asfalt, bitumeninblandad från övrig verksamhet: 1 800 kronor per ton.
 • Aska: 1 327 kronor per ton.
 • Blandat avfall som sorteras av kund på anläggning: 1 070 kronor per ton.
 • Brännbart avfall: 1 320 kronor per ton.
 • Flisbart trämaterial och stubbar: 395 kronor per ton.
 • Gips: 1 328 kronor per ton.
 • Gjutsand: 72 kronor per ton.
 • Metallskrot: 298 kronor per ton.
 • Karaktäriserat avfall: 1 393 kronor per ton.
 • Kompost, löv, grenar eller ris: 200 kronor per ton.
 • Osorterat bygg- och rivningsavfall: 3 309 kronor per ton.
 • Osorterat grovavfall till sortering:3 309 kronor per ton.
 • Restavfall till deponi: 1 395 kronor per ton.
 • Sand och vatten: 1 255 kronor per ton.
 • Schaktmassor till sortering: 350 kronor per ton.
 • Stenmaterial till krossning Ø > 10 cm: 295 kronor per ton.
 • Tryckimpregnerat trä: 2 350 kronor per ton.
 • Vitvaror: 44 kronor per styck.
 • Wellpapp: 309 kronor per ton.

Abonnemang och avgifter för återvinningsmaterial för företag

Tömning av återvinningsbart material vid fastigheten är varannan vecka. Priserna är per år och exklusive moms.

 • Kärl: 190-660 liter kostar 2 040 kronor
 • Container: 3-8 m3 kostar 3 250 kronor

Tömning sker året runt.

Sidan uppdaterad 11 januari 2024