En fiskare i en liten roddbåt i en insjö med näckrosor

Fiske

Det finns en mängd bestämmelser kring fritidsfiske och de rör bland annat var du får fiska, när du får fiska och hur du får fiska. Reglerna är främst till för att skydda lek- och uppväxtområden för gädda, abborre och havsöring.

För sportfiske längs den svenska kusten gäller regler för det fria handredskapsfisket. För kusten i Mönsterås kommun gäller dock vissa fångstbegränsningar som är viktiga att känna till om du vill ge dig ut och fiska.

  • I hela Kalmarsund gäller fiskeförbud mot gädda och abborre mellan 1 mars till och med 31 maj. Om du av fångar abborre och gädda av misstag ska du omedelbart släppa tillbaka fisken i vattnet på fångstplatsen, oavsett vilken kondition fisken är i.
  • I inre delen av Timmernabbsviken, Mönsteråsviken och Lervik i Mönsterås gäller utvidgat fiskeförbud för allt fiske mellan 1 januari till 31 maj.
  • Vid Alsteråns mynning är allt fiske förbjudet från och med den 1 oktober till och med den 31 maj.
  • Vid Emåns mynning är allt fiske förbjudet året runt.

Särskilda bestämmelser

Vid fiske efter gädda råder särskilda bestämmelser även under resten av året. Du får fånga och avliva max tre gäddor per dag och fiskare. Du får bara behålla gäddor mellan 40-75 centimeter. Gäddor av andra storlekar måste ovillkorligen sättas tillbaka i vattnet, oavsett kondition.

Det finns vissa minimimått för fler arter, bland annat havsöring och lax.

På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om fiskeregler, fiskeförbud och fisketillsynsmän

Fiskekort och fiskeguide

För att fiska i åar och sjöar behöver du köpa fiskekort. Det kan du bland annat göra på turistbyrån.

För dig som är intresserad om tips och mer information om fiske finns en tryckt fiskeguide. Den finns tillgänglig genom turistbyrån på svenska, engelska och tyska. I den finns mer information om olika fiskeguidevatten, vilka arter du kan fiska efter och de regler som gäller.

Sidan publicerades 23 juni 2021