Politik och demokrati

Du som bor i Mönsterås kommun kan ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder bestämmer.

I ett demokratiskt samhälle behövs engagerade och delaktiga medborgare. Som medborgare bestämmer du genom din rösträtt vilka som ska styra i kommunen. En viktig möjlighet för dig är att vara med och påverka kommunens utveckling genom att delta i de politiska valen vart fjärde år.

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar din vardag.

Sidan granskad 4 mars 2022