Vuxen och två barn går uppför sluttning bland stenar

Lotteri

För att föreningar ska få sälja lotter krävs det tillstånd. Det är kommunen som godkänner så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Till mer information om lotterier på Spelinspektionens webbplats.

Ansök om lotteritillstånd

För att få tillstånd ska det finnas en lotteriansvarig i föreningen som är ansvarig för att anmäla aktuella lotterier och som har kontakt med kommunens kontrollant.

En registrering av lotteritillstånd kostar 300 kronor för fem år.

Följande handlingar ska du bifoga till din ansökan:

  • Styrelsens beslut om registrering (protokollsutdrag).
  • Styrelsens beslut om utseende av lotteriföreståndare (protokollsutdrag med personnummer, namn och adress).
  • Föreningens stadgar.
  • Den senaste verksamhetsberättelsen.
  • Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefonnummer (ordförande, sekreterare och kassör).
  • Förslag till kontrollant (namn och adress). Kontrollanten ska vara informerad.

Redovisa lotteri

Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till kommunen.

Sidan granskad 21 mars 2024