Nätverk och samarbeten

Står du inför nya utmaningar, till exempel starta företag, expansion eller generationsskifte i företaget? Söker du kontakter med andra företag inom din bransch eller en ny bransch? Det finns ett stort antal nätverk att tillgå för företag.

Genom samverkan i nätverk kan företagen och kommunen skapa tillväxt. Nätverk och att träffa andra företagare på olika mötesplatser är en tydlig framgångsfaktor för att få nya affärer, kontakter och kompetens.

Mönsterås kommun arbetar med att främja och skapa starka, bestående nätverk. Ta gärna kontakt med de olika nätverken och se vad som passar dig.

Industrins OstkustCentrum AB, IOC

Profilerat företagsnätverk inom tillverkningssektorn och dess närliggande sektorer. Samverkan mellan medlemsföretagen avseende kompetensutveckling, kompetensförsörjning och företagsstöd.

Läs mer

Näringslivsråd

Har funnits sedan 1995 och är ett samverkansform mellan den kommunala organisationen och det privata näringslivet.

Läs mer

Mönsterås Handel

Förening som arbetar för att utveckla den lokala handeln i Mönsterås kommun.

Läs mer

Företagarna Mönsterås-Ålem

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.

Läs mer

Ung Företagsamhet, UF

UF-företagande ger ungdomar på gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under ett år får eleverna driva egna företag, med riktiga varor och tjänster, och på så sätt får eleverna en unik erfarenhet och kunskap om företagande.

Läs mer

LRF Sydost

Intresse- och företagarorganisation som arbetar med det som är viktigt för dig som bor på landsbygden och arbetar inom de gröna näringarna.

Läs mer

Svenskt Näringsliv

Samlar 60 000 företag och 50 bransch- och arbetsgivarorganisationer. Organisationen driver frågor som är viktiga för alla företag, oavsett bransch och storlek.

Läs mer

Svenska Uppfinnareföreningen, SUF

Nätverk där uppfinnare och småföretagare har tillgång till rådgivning, coachning, mentorer m.m.

Läs mer

Qvinnliga uppfinnare i Sverige, QUIS

Alternativ och komplement i nätverket Svenska Uppfinnareföreningen.. Arbetar med aktiviteter som bidrar till att synliggöra uppfinnarkvinnorna.

Läs mer

Sidan publicerades 16 juni 2021