Missbruk

Har du problem med alkohol, droger eller överdrivet spelande, eller känner du någon som har det? Då kan du vända dig till socialtjänsten för att få stöd.

Om du dricker för mycket och för ofta kan det få negativa konsekvenser och på sikt leda till missbruk och beroende. Missbrukar du narkotika kan du behöva stöd och hjälp för att skaffa dig en fungerande drogfri vardag. Om du har problem med ditt spelande om pengar kan du behöva stöttning för att komma ur ditt beroende.

Socialtjänsten kan ge stöd

Individ- och familjeomsorgens vuxenenhet kan erbjuda en rad alternativ för dig som vill leva ett liv utan missbruk. Om du är över 18 år och kommit fram till att du behöver hjälp men inte vet på vilket sätt, kan du ta kontakt med socialsekreterare på vuxenenheten för råd- och stödsamtal. Tillsammans med dig kan vi prata om vad som passar dig och din situation bäst.

I länkarna nedan kan du läsa mer om stöd för beroende som finns i närområdet via olika intresseorganisationer.

Anonyma Narkomaner

Anonyma Alkoholister

Spelberoendes riksförbund

Anhörigstöd

Är du anhörig eller närstående till någon som missbrukar eller har ett beroende kan du få anhörigstöd. På individ- och familjeomsorgens vuxenenhet erbjuder vi samtal både individuellt och i grupp.

 

Sidan uppdaterad 11 januari 2022