Bli ledsagare, kontaktperson, familjehem, god man

Socialförvaltningen kommer ofta i kontakt med människor som behöver stöd av en medmänniska. Är du eller din familj intresserad av uppdrag?

Ledsagare eller kontaktperson till barn och vuxna med funktionsnedsättning

För att anmäla ditt intresse för att bli kontaktperson till barn och vuxna med funktionsnedsättning kontaktar du kommunens handläggare för avlösarservice, ledsagarservice och kontaktperson.

För att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson för barn och ungdomar

Läs mer om vad det innebär att ha uppdrag riktade till barn och ungdomar

Lämna intresseanmälan för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson för barn och ungdomar (familjehemsverige.se)

God man, förvaltare

Kommunerna Högsby, Hultsfred, Oskarshamn och Mönsterås samverkar inom överförmyndarverksamheten. Verksamheten drivs från ett gemensamt kansli i Högsby. Överförmyndare i samverkan söker engagerade medmänniskor som vill ta förtroendeuppdrag som god man eller förvaltare.

Läs mer och lämna intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare (Recruto.se)

Sidan uppdaterad 20 januari 2022